Mobile

SAAS ETL platvorm

Oski Solutions SAAS ETL platvorm: Andmete hõlbus ekstraheerimine, muundamine ja laadimine.

ETL (Andmete ekstraheerimine, muundamine ja laadimine) toimib olulise tehnoloogilise lahendusena, võimaldades ettevõtetel transportida andmeid erinevatest allikatest oma andmehoidlasse või alternatiivsetesse andmehoidlatesse. Oski Solutions on pühendunud tarkvara kui teenusena (SAAS) ETL platvormi arendamisele, mis võimaldab klientidel hõlpsalt ekstraheerida, muuta ja laadida andmeid oma andmehoidlasse, kõrvaldades vajaduse otseste andmebaaside ühenduste järele.

 

Mitmekülgsed andmevastavuse kaardistamise strateegiad

Meie SAAS ETL platvorm on loodud kasutades Agile arendusmetoodikaid, võimaldades meil integreerida uusi hoidlatüüpe, nagu faili- ja andmebaasivormingud. Pakume kolme andmevastavuse kaardistamise strateegiat: manuaalne, poolautomaatne ja täielikult automatiseeritud. See mitmekülgsus võimaldab klientidel kohandada platvormi vastavalt nende unikaalsetele nõuetele, sõltumata nende tehnilisest oskustasemest.

Laialdane aktsepteeritud failitüüpide ja hoidlate valik

Meie SAAS ETL platvormi silmapaistev omadus on selle võime aktsepteerida ja edastada laias valikus failitüüpe, sealhulgas Exceli arvutustabelid, JSON-failid, CSV-failid ja muud. Me lihtsustame failide ja erinevate tabelivormingute muutmise protsessi ning vajadusel saame luua uusi hoidlaid ja andmebaase. Lisaks pakub meie platvorm eelnevalt määratud ajakavasid andmete ülekannete jaoks, hõlbustades suure hulga andmete vaevatut liikumist.

Saas Concept Collage (1) (1)

Effortless Implementation and Invaluable Insights

Implementing our SAAS ETL platform is a breeze, as no deep database knowledge is required for transformation. Clients receive a solution suitable for one-time or ongoing export or data transfer between formats, regardless of the data format. Our SAAS ETL platform empowers businesses to extract invaluable insights from their data, enabling informed decision-making to drive their business forward.

In conclusion, Oski Solutions provides a comprehensive SAAS ETL platform that enables companies to extract, transform, and load data into their data warehouse or other repositories without the need for direct database connections. Our platform offers exceptional customization, pre-set data transfer schedules, and requires no technical expertise for data transformation. Contact us today to discover how we can help you harness the full potential of ETL for your business.

Räägime teie uuest projektist.

Oleme teie sõnumi kätte saanud ja võtame teiega peagi ühendust.
Sõnum ei ole saadetud.